Lovinklaan’s reis van investeren in groei – Nora Taylor

12 juli 2023

Een verandering teweegbrengen

Toen ik in 2020 toetrad tot het bestuur van Lovinklaan, ondersteunde de stichting al verschillende programma’s zoals Imagine, Quest, Shelter en Global Shapers. Deze initiatieven werden respectievelijk sinds 2008, 2010 en 2011 gefinancierd en ondersteund. We zagen echter de noodzaak in van een nieuwe aanpak om onze impact verder te vergroten. Een belangrijke verandering kwam met de introductie van Local Sparks, een programma met een vooraf vastgestelde einddatum voor de financiering van Lovinklaan. Deze verandering markeerde onze toewijding om nieuwe programma’s binnen een beperkte tijd te ondersteunen, waardoor een gerichte toewijzing van middelen wordt gegarandeerd om een versnelde aanpak te stimuleren.

Gedreven door principes

We laten ons leiden door de statuten die zijn opgesteld bij de oprichting van Lovinklaan in 1981. In deze statuten staat dat het doel van de Stichting is om de continuïteit van Arcadis en de belangen van haar medewerkers te bevorderen. Wanneer we beslissen in welke nieuwe programma’s we investeren, richten we ons dus in de eerste plaats op het ondersteunen van initiatieven die beide belangen bevorderen. Wij zijn op zoek naar programma’s die Arcadians in staat stellen hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van Arcadis. Onze nadruk op digitale en duurzame vaardigheden komt bijvoorbeeld tot uiting in programma’s als Expedition DNA en Sustain Abilities.

Deze initiatieven zijn zo ontworpen dat ze inclusief zijn en beschikbaar voor alle Arcadians, omdat we ernaar streven mogelijkheden te bieden waar de hele beroepsbevolking van kan profiteren. Programma’s die zich richten op een paar individuen in zeer gespecialiseerde gebieden laten we vaak aan ons voorbij gaan, omdat we streven naar brede deelname en impact.

Gehoord en vertegenwoordigd worden

Lovinklaan is een door medewerkers geleide organisatie en erkent het belang van het actief betrekken van Arcadians bij onze besluitvormingsprocessen. Ons bestuur vertegenwoordigt verschillende achtergronden en landen van over de hele wereld, waardoor we kunnen putten uit een breed scala aan perspectieven. We waarderen de stem van degenen met wie we elke dag werken en gebruiken hun inzichten om onze programma’s effectief te ontwerpen en te implementeren.

Tijdens onze persoonlijke bestuursvergaderingen gaan we proactief de dialoog aan met Arcadians, hebben we contact met medewerkers, vragen we naar hun inbreng en bespreken we onze programma’s. Tijdens het bezoek van het bestuur aan India in 2022 hadden we bijvoorbeeld het genoegen om 100 Arcadians persoonlijk te ontmoeten en nog eens 200 online.

Daarnaast organiseren we wereldwijde webinars en houden we regelmatig enquêtes onder onze medewerkers om directe feedback te krijgen. Al onze programmamanagers zijn zelf Arcadians en zij ontvangen regelmatig feedback van deelnemers die ons helpt om onze initiatieven voortdurend te verbeteren en bij te werken.

Vooruitblik

Onze plannen aan de Lovinklaan om verder te investeren in programma’s ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van Arcadis en haar medewerkers blijven gericht op incubatie. Wij geloven in het investeren in initiatieven die sneller vooruitgang boeken, een duidelijke einddatum hebben en investeringen ontvangen die aan het begin staan. Door onze steun af te stemmen op de nieuwe Arcadis-strategie voor 2024-2026 willen we innovatie en succes in de hele organisatie stimuleren.

Het is vermeldenswaard dat Arcadis met 20% is gegroeid sinds ons meest recente bestuurslid in 2023 toetrad. Bij elke zittingsperiode, wanneer bestuursleden hun dienstverband beëindigen, werven we actief nieuwe leden uit het hele bedrijf, zodat we een gevarieerde vertegenwoordiging garanderen. Als voorzitter van Lovinklaan Foundation vind ik het geweldig om te zien hoe ons bestuur evolueert en zich aanpast aan de veranderende behoeften van Arcadis.

Blogs