Quest

Kennisuitwisseling en vergroten netwerk

Quest is een internationaal transferprogramma dat zich richt op het verbinden van Arcadians van over de hele wereld, waardoor deelnemers hun wereldwijde netwerk kunnen uitbreiden. Het programma biedt medewerkers van Arcadis de mogelijkheid om gedurende een week hun kennis en expertise uit te wisselen met andere Arcadians. Lovinklaan betaalt de reis- en verblijfskosten en vergoedt out of pocket kosten voor de gastheer.

Na een korte onderbreking vanwege COVID-19 beperkingen is het programma in 2023 opnieuw van start gegaan. De Lovinklaan Foundation koos voor een inclusieve benadering om de uitdagingen van het programma uit het verleden aan te pakken en het Quest-programma opnieuw vorm te geven door rekening te houden met het perspectief van meer dan 400 Arcadians, via enquêtes, interviews en een design thinking workshop. Deelnemers zullen alle geliefde aspecten van Quest herkennen in het herontworpen programma, maar ook verbeteringen zien op het gebied van toegankelijkheid, begeleiding, bewuste planning en de vorming van een Quest gemeenschap.

Meer informatie of deelnemen?

De eerste aanvraagcyclus zal plaatsvinden van 6 maart tot 7 april. Tegen die tijd zal meer informatie beschikbaar zijn via de Quest Sharepoint Site en Quest Portal.