Shelter

Verbeteren levenskwaliteit

Shelter is een samenwerkingsverband tussen Arcadis en UN-Habitat, met als gemeenschappelijk doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners van snelgroeiende steden over de hele wereld.

Medewerkers van Arcadis kunnen hun kennis en expertise inzetten voor de problemen die verstedelijking wereldwijd met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, milieu en water. Lovinklaan ondersteunt Shelter door de financiering van Arcadis-medewerkers die op missie gaan.

Op verzoek van UN-Habitat zijn sinds 2010 via het Shelter-programma meer dan 100 technische ondersteuningsmissies georganiseerd in Azië, Afrika en Midden-/Zuid-Amerika. Er wordt technische ondersteuning geleverd op het gebied van duurzame stadsplanning, klimaataanpassing, overstromingsbeheer, mobiliteit, milieu, energie, afvalbeheer en alle andere kwesties die belangrijk zijn om betere steden te ontwikkelen. Bovendien biedt het Shelter-programma ondersteuning voor herstel na rampen, zoals na de aardbevingen in Haïti, Ecuador en Nepal en na tyfoons in de Filippijnen.

Meer informatie of deelnemen?
Alle recente informatie over het Shelter-programma kan worden gevonden op de LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/company/arcadis-shelter-program. Deelname aan het Shelter-programma is mogelijk voor medewerkers van Arcadis, afhankelijk van de gevraagde expertise; e-mail voor informatie naar: shelter@arcadis.com, Shelter-programmamanager.

.

News