Einddatum Global Share Plan bevestigd

22 maart 2019

Het Global Share Plan (GSP) programma heeft vele Arcadianen over de hele wereld de mogelijkheid geboden om Arcadis-aandelen te kopen met korting, te investeren in en deel te nemen aan de groei van het bedrijf. Lovinklaan en Arcadis NV hechten veel waarde aan aandeelhouderschap en zijn er trots op dat het Global Share Plan programma een positieve invloed heeft gehad op de betrokkenheid van vele Arcadianen in de afgelopen tien jaar.

Hoewel het GSP succesvol is geweest, hebben Lovinklaan en Arcadis NV gezamenlijk besloten om het GSP niet te verlengen zodra dit tienjarige programma afloopt. In overeenstemming met de voorwaarden van het programma zal het GSP op 31 december 2020 aflopen.

We zijn van mening dat andere programma’s meer waarde bieden, en waarmee we een nog groter aantal Arcadianen op een gelijkere en inclusievere manier kunnen bedienen. Het GSP programma is namelijk alleen beschikbaar in een aantal landen waarin Arcadis gevestigd is. Bij de uitrol van het GSP zijn we er gaandeweg achter gekomen dat we het GSP plan niet in alle landen kunnen uitrollen, en de voordelen ervan dus niet met iedereen kunnen delen, zoals oorspronkelijk wel de opzet was. Daardoor voldoet het programma niet aan onze doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zien we al geruime tijd dat het aantal deelnemers daalt en we voorzien een verdere daling door demografische ontwikkelingen. Ook zien we meer enthousiasme en betrokkenheid van deelnemers bij andere programma’s.

Dit betekent niet dat de rol van Lovinklaan als grootaandeelhouder verandert. Lovinklaan blijft de grootste grootaandeelhouder en ook blijven we de overige programma’s Quest, Global Shapers, Shelter, Expedition DNA, Roots of Arcadis en een nieuw, nog niet aangekondigd pilotprogramma ondersteunen.

Als alternatief voor het GSP bekijken Lovinklaan en Arcadis NV momenteel samen hoe we kunnen investeren in een programma dat voldoet aan onze ambities, aansluit bij en bijdraagt aan de bedrijfsstrategie van Arcadis, terwijl alle medewerkers van Arcadis wereldwijd hiervan kunnen profiteren.

GSP deelnemers zijn geïnformeerd en hoeven niet onmiddelijk actie te ondernemen. Deelnemers die eind 2020 nog steeds deelnemer zijn, kunnen de Arcadis-aandelen die zij dan bezitten, aanhouden of verkopen. Deelnemers kunnen ook na 2020 aandeelhouder blijven en Arcadis-aandelen blijven kopen, maar dan zonder de GSP-korting en voorwaarden.

News