Sustain Abilities is de nieuwe centrale training om alle Arcadians te informeren, uit te rusten en te bekrachtigen op het gebied van duurzaamheid met één gemeenschappelijke taal, begrip en tools rondom alles wat met duurzaamheid te maken heeft.

Dit programma bouwt voort op de beste beschikbare trainingen, zowel intern als extern, op één gebruiksvriendelijke plek – op het Arcadis LXP Learning Experience Platform.

De training is beschikbaar voor alle geïnteresseerde Arcadians.

Ga voor deelname of meer informatie naar: 

https://arcadiso365.sharepoint.com/sites/Intranet-Global-Sustainability/SitePages/Sustain-Abilities.aspx