DRIEMAANDELIJKSE BESTUURSUPDATE: MARICEL ATIENZA, BESTUURSLID, OVER DE LAATSTE VERGADERINGEN IN PORTLAND EN SEATTLE

04 augustus 2022

In juli is het bestuur van Lovinklaan in persoon bijeengekomen in de Verenigde Staten voor haar tweede bestuursvergadering van het jaar. Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze vergadering met alle relevante punten die tijdens deze vergadering zijn besproken.

Een paar weken geleden had het bestuur van Lovinklaan het genoegen een bezoek te brengen aan de kantoren van Arcadis in Seattle en Portland, en aan het kantoor van CallisonRTKL in Seattle. Dit was mijn tweede bestuursvergadering sinds mijn aantreden begin 2022, en het was er zeker een om nooit te vergeten! Het lokale personeel en management maakten er een prioriteit van om ons thuis te laten voelen toen we aankwamen in de kantoren, waar we presentaties hielden voor het personeel en productieve discussies voerden na elke sessie. Deze feedbacksessies leverden ons waardevolle inzichten op over hoe we onze programma’s kunnen optimaliseren en de uitdagingen en kansen in de regio kunnen aanpakken. De algemene bekendheid van Lovinklaan en de betrokkenheid van Arcadians in de VS bij haar programma’s is echt opmerkelijk!

Naast onze bezoeken aan de Arcadis kantoren, kregen we ook een warm welkom van CallisonRTKL om te bespreken hoe we CRTKL medewerkers beter kunnen betrekken binnen Lovinklaan. Door regelmatig uit eten te gaan met Arcadians en CRTKL konden we op een meer persoonlijk niveau contact leggen, waardoor we een aantal bijzondere momenten hebben om op terug te kijken.

DIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID

Een van de belangrijkste ervaringen tijdens dit bezoek was ons gesprek met Ifetayo Venner, de leider van de US Black and LatinX task force, die ons vertelde over het werk dat ze gedaan hebben om een basislijn op te stellen van de raciale mix van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het was indrukwekkend om te horen over de ervaringen van gekleurde mensen in het bedrijf en om meer inzicht te krijgen in het onderwerp rassendiversiteit binnen Lovinklaan en Arcadis, aangezien dit een kritisch onderwerp is dat moet worden aangepakt.

VOORUIT KIJKEN

In lijn met de lange termijn strategie van Arcadis, zet Lovinklaan zich in om de kennis en vaardigheden van Arcadis op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen, zodat het bedrijf klaar is voor de toekomst. Om dit te ondersteunen heeft de Raad van Bestuur een ontmoeting gehad met het Global Sustainability team van Arcadis en toegezegd te investeren in een speciaal programma voor de ontwikkeling van vaardigheden, dat in het vierde kwartaal van 2022 van start zal gaan. Lovinklaan zal ook een eenmalige investering doen ter ondersteuning en versnelling van de ontwikkeling van het Global Community Program, dat kansen zal bieden voor op duurzaamheid gerichte projecten en het opbouwen van vaardigheden voor onze mensen.

In de komende maanden zullen er heel wat spannende aankondigingen volgen over enkele van onze bestaande programma’s en nieuwe programma’s die in de komende periode zullen worden geïntroduceerd. Blijf op de hoogte van onze laatste aankondigingen door ons LinkedIn account te volgen en houd uw inbox in de gaten voor een uitnodiging voor ons webinar in september!

News