LOOKING BACK AT 2023 – NORA TAYLOR

14 december 2023

Nu we ons opmaken voor een nieuw jaar, kijk ik met grote trots terug op mijn eerste jaar als voorzitter van de Lovinklaan Foundation. Toen ik de functie van voorzitter aanvaardde en Cecile Cluitmans opvolgde, was ik geen onbekende in het functioneren van het bestuur, omdat ik eerder secretaris was geweest. Een jaar later kan ik alleen maar zeggen dat ik geïnspireerd en nederig ben door hoeveel meer ik heb kunnen leren en samenwerken met mijn mede-Arcadians.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal spannende veranderingen binnen het bestuur meegemaakt, waarbij we nieuwe gezichten hebben verwelkomd, zoals Sophie Plantinga uit Nederland, terwijl anderen van rol zijn veranderd, waarbij Zakiya Seymour secretaris is geworden. Het was een genot om de impact van onze gezamenlijke inspanningen te zien, nu we voortdurend relevante investeringsmogelijkheden identificeren. Sinds de toevoeging van ons recente bestuurslid is Arcadis met 20% gegroeid. We blijven voortbouwen op elkaars sterke punten. Het is de moeite waard om na te denken over de verschillende programma’s en wat onze inspanningen betekenen voor de ontwikkeling van Arcadis en haar medewerkers.

CONNECTING WITH ARCADIANS WORLDWIDE

De lente was een gedenkwaardig moment voor ons; deze bestuursvergadering was de eerste keer dat het hele bestuur persoonlijk bijeen kon komen sinds het begin van de pandemie. Dit zette een zeer positieve toon voor het begin van het jaar, toen we bijeenkwamen voor onze eerste driemaandelijkse bestuursvergadering in Amsterdam. Voor de andere bestuursvergaderingen kwamen we samen in Toronto en Dublin, waar we de kans hadden om onze nieuwe Arcadiërs van respectievelijk de IBI en DPS groepen in Canada en Ierland te verwelkomen. We ontvingen een warm en enthousiast welkom en onze discussies toonden de waarde aan van verbinding en luisteren naar elkaar, zodat Lovinklaan deze nieuwe Arcadiërs kan vertegenwoordigen.

Om verbonden te blijven met Arcadians wereldwijd, hebben sommige bestuursleden ook een reis gemaakt naar Hong Kong en Puerto Rico. Collega’s over de hele wereld waren oprecht dankbaar voor de kans om in contact te komen met de bestuursleden die de Lovinklaan Foundation leiden. Onze interacties onderstreepten het belang van persoonlijke ontmoetingen nu we ons opnieuw aanpassen aan een omgeving na COVID-19. Door middel van verschillende presentaties van medewerkers konden we inzichten verschaffen over Lovinklaan, waardoor we een beter begrip kregen van de missie en programma’s van de stichting.

CELEBRATING SUCCESS

En over programma’s gesproken, we zijn erg trots op wat we dit jaar hebben bereikt. Eerder in het jaar vierden we de succesvolle overdracht van ons Roots of Arcadis-programma aan Arcadis. Kort daarna herlanceerden we ons vernieuwde Quest-programma, dat nog steeds een van onze meest geliefde programma’s is. In april erkenden we opnieuw de creativiteit en ondernemersgeest van Arcadians met ons IMAGINE Awards programma en steunden we de realisatie van de top 3 meest innovatieve ideeën.

We zijn ook doorgegaan met ons Shelter programma in 2023. Tijdens verschillende inspirerende missies naar verschillende delen van de wereld deelden onze Arcadians hun pro bono kennis en expertise om oplossingen te vinden voor wereldwijde verstedelijkingsproblemen.

Ons Expeditie DNA-programma was dit jaar ook erg succesvol. Veel enthousiaste Arcadians namen deel om toegang te krijgen tot kennis en ontwikkelden hun vaardigheden om innovatiever, digitaal vaardiger en duurzamer te worden.

CREATING A PROMISING FUTURE

De Lovinklaan Foundation laat zich leiden door de statuten van 1981 waarin staat dat de Foundation als doel heeft het bevorderen van de continuïteit van Arcadis en de belangen van haar medewerkers. Wanneer we besluiten in welke nieuwe programma’s we willen investeren, richten we ons primair op het ondersteunen van initiatieven die beide belangen bevorderen. Door onze steun af te stemmen op de nieuwe Arcadis-strategie voor 2024-2026, hebben we vastgesteld dat er een toenemende vraag is naar programma’s die Arcadians in staat stellen hun vaardigheden te ontwikkelen, met name op digitaal en duurzaamheidsgebied. Daarom hebben we in 2023 twee nieuwe programma’s geïntroduceerd: Sustain Abilities en Skills-Powered Organization. Beide programma’s tonen al een groeiende interesse vanuit onze bredere Arcadis gemeenschap en we zijn er zeker van dat ze de komende jaren een waardevol onderdeel zullen worden van de carrière van Arcadians.

Dit is ook een goed jaar geweest in het werken aan onze Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) idealen. Als Stichting hechten we hier veel waarde aan. Daarom is het bestuur ook samengesteld uit verschillende nationaliteiten die de wereldwijde aanwezigheid van Arcadis vertegenwoordigen. Persoonlijk was ik erg geïnspireerd door de geschreven woorden van Zakiya Seymour en Giuliana Netto ter gelegenheid van respectievelijk Internationale Vrouwendag en PRIDE.

We hebben vertegenwoordigers van de Affinity Groups Etniciteit en Erfgoed en Gender uitgenodigd. Hun bijdragen onderstrepen de toewijding van de Lovinklaan Foundation aan DEIB en we blijven ons inzetten voor een meer inclusieve en rechtvaardige omgeving voor Arcadians en in onze programma’s.

LOOKING AHEAD

Dit jaar was een bewijs van groei, het vieren van diversiteit en een toegewijde focus op de ontwikkeling van vaardigheden en duurzaamheid binnen Arcadis. We kijken reikhalzend uit naar het komende jaar en ik ben blij te kunnen aankondigen dat de Lovinklaan Foundation in januari 2024 weer een wereldwijd webinar zal organiseren. Het doel is om Arcadians, met name degenen die zich bij ons aansluiten vanuit recente overnames, kennis te laten maken met de centrale rol van Lovinklaan als grootaandeelhouder van Arcadis en haar functie als incubator voor door werknemers geleide programma’s. We presenteren updates over onze lopende programma’s en spannende plannen voor de toekomst.

Namens Lovinklaan Foundation wens ik iedereen prettige feestdagen en kijk ik uit naar een spannend en boeiend 2024!

News