Viering van succesvolle overdrachten: Shelter & Expeditie DNA

SHELTER EN EDNA: WERELDWIJDE IMPACT

Shelter is een samenwerkingsinitiatief met UN-Habitat dat aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt richting onze gedeelde visie om de kwaliteit van leven in snel verstedelijkende steden te verbeteren. Arcadianen delen hun kennis en expertise pro bono om oplossingen te vinden voor mondiale stedelijke vraagstukken op het gebied van infrastructuur, milieu en water. Sinds de oprichting 13 jaar geleden hebben Arcadianen deelgenomen aan 128 Shelter-missies in 40 landen. Alleen al in 2022 zouden 4 miljoen gemeenschapsleden uit het mondiale zuiden positief zijn beïnvloed door de Shelter-missies.

Gelanceerd in 2018, is EDNA van cruciaal belang geweest bij het bevorderen van een cultuur van innovatie en digitale vaardigheid. Het programma is ontwikkeld om de strategische ambities van het bedrijf te adresseren om erkend te worden als een digitale voorloper in onze industrie. Het bestaat uit twee kernonderdelen: Base Camp en Expedition DNA. Base Camp is een op maat gemaakt online digitaal bewustzijnsprogramma dat ons allen naar een gemeenschappelijk kennisniveau brengt over de vier realiteiten van een digitale economie: klantbeleving, data, ecosystemen en platforms. Expedities bieden degenen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitale transformatie en duurzaamheid willen verdiepen de mogelijkheid om deze toe te passen in zakelijke praktijkvoorbeelden en om verbinding te maken met gelijkgestemde mensen van over de hele wereld.

Sinds de lancering heeft EDNA bijna 1000 deelnemers gehad uit meer dan 40 landen. Deelnemers hebben hun ervaringen beschreven als levensveranderend en gunstig voor het opbouwen van netwerken en bijscholing.

VAN INCUBATIE TOT OVERDRACHT

Het incuberende van programma’s stelt de Lovinklaan Foundation in staat te investeren in nieuwe programma’s die beter kunnen voldoen aan de behoeften van Arcadis en Arcadianen. We stellen mijlpalen en streeftijden vast en ondersteunen onze programma’s financieel en logistiek; diegenen die Arcadianen blijven ten goede komen, worden overgedragen aan Arcadis.

We erkennen de behoefte aan duidelijkheid tijdens dergelijke overgangsperioden. Het proces omvat meerdere discussies tussen Arcadis en de Lovinklaan Raad, met als doel strategie en visie op elkaar af te stemmen. Onze rol is geweest om Shelter en EDNA te ondersteunen door de missies en expedities gefinancierd door Arcadianen. Deze hebben op hun beurt zakelijke waarde op meerdere gebieden opgeleverd.

We hebben veel geleerd; onze wereldwijde programma’s creëren netwerken voor deelnemers tussen operationele landen die anders niet gemakkelijk worden gerealiseerd in standaard commerciële projecten. Feedback verzameld van Arcadianen geeft aan dat deze programma’s van onschatbare waarde zijn geweest voor hun persoonlijke en professionele groei.

WAT VERANDERT ER?

Hoewel de 14-jarige steun van de Lovinklaan Foundation ten einde is gekomen, zal het Arcadis Shelter Programma doorgaan met het ondersteunen van UN-Habitat in 2024. Voor EDNA zal het programma virtueel worden voortgezet. Base Camp zal worden verplaatst van zijn huidige platform naar de LXP waar de inhoud zal worden vernieuwd. Bovendien zal het City Shaper’s programma worden opgenomen door EDNA waarbij deelnemers de kans krijgen om te werken aan real-life business simulaties gebaseerd op het werk dat aanvankelijk voor het programma is gestart.

De Lovinklaan Foundation spreekt haar oprechte dank uit aan iedereen wiens toewijding en ijver deze programma’s zo succesvol hebben gemaakt in de loop der jaren. We zijn zo trots om dit succes te zien en deze programma’s nu over te dragen aan Arcadis.

Eindigend op een opwekkende noot van ons bestuurslid, Maricel Atienza: “Terwijl we de succesvolle overdracht van deze programma’s aan Arcadis vieren, kijken we uit naar de nieuwe kansen die het ons biedt. We zijn goed op weg met onze plannen om nieuwe, impactvolle programma’s te financieren en ondersteunen. Blijf op de hoogte voor enkele spannende aankondigingen binnenkort!”

Voor vragen met betrekking tot EDNA, bezoek Global-Expedition DNA – Home (sharepoint.com)

Voor vragen met betrekking tot Shelter, bezoek For Our Communities: Shelter (sharepoint.com)

Ga naar de inhoud
Close