Belastinginformatie GSP participanten

17 januari 2017

Dit bericht is alleen relevant voor Global Share Plan participanten

Graag informeren we je dat je wordt gevraagd om een zelfcertificeringsformulier (genaamd ‘’AEoI Belastingformulier’’) in te vullen als je inlogt bij EquatePlus. Dit formulier vraagt je aan te geven in welk land je belastingplichtig bent. We stellen het erg op prijs als je deze gegevens invult.

Sinds 1 januari 2017 is Equatex AG (de plan administrator voor het GSP) namelijk wettelijk verplicht om bepaalde due diligence-controles uit te voeren om fiscale woonplaatsen en rechtsgebieden vast te stellen. Deze belastinggegevens dienen doorgegeven te worden aan de nationale belastingdiensten, vandaar dat je gevraagd wordt deze gegevens in te vullen. Het formulier zal je tevens vragen om je TIN nummer, dit is je BSN nummer.

Equatex heeft je hierover per mail geinformeerd, maar meer informatie hierover kun je ook vinden op onze website, op deze website, of je kunt contact opnemen met het EquatePlus Contact Center.

Onze excuses voor het ongemak en heel hartelijk dank voor je medewerking.

News