Bestuur Stichting Lovinklaan, Foto Michel Porro

Het bestuur van Lovinklaan bestaat uit medewerkers van Arcadis van alle divisies uit verschillende landen. Bestuursleden van Lovinklaan combineren hun dagelijkse werk binnen Arcadis met hun verantwoordelijkheid voor Lovinklaan.

Als grootste aandeelhouder heeft Lovinklaan een belangrijke positie binnen Arcadis. Bestuursleden van Lovinklaan bespreken regelmatig ontwikkelingen binnen Arcadis met de Raad van Bestuur om te kijken hoe Lovinklaan de ambities van Arcadis en de belangen van medewerkers kan ondersteunen.

Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden die afkomstig zijn uit Brazilië, Hongkong, Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Selectie bestuursleden

Wij vinden het belangrijk dat bestuursleden een brede visie hebben op de onderneming. Dat betekent verder kijken dan het eigen werkgebied en inzicht hebben in het brede internationale dienstenpakket en de cultuur van Arcadis.

Nieuwe bestuursleden worden gekozen uit een selectie die is voorgedragen door lokale CEO’s. Bestuursleden worden aangesteld voor een termijn van drie jaar.

Ga naar de inhoud
Close