Geschiedenis van Lovinklaan

Continuïteit waarborgen

Stichting Lovinklaan is in 1982 opgericht bij de doorstart van Heidemij, de Nederlandse onderneming die uitgroeide tot de internationale beursgenoteerde onderneming Arcadis. Lovinklaan had toen een dubbelrol als toezichthouder en grootaandeelhouder.

Het hoofdkantoor van Heidemij was ooit gevestigd aan de Lovinklaan in Arnhem, vernoemd naar één van de directeuren van Heidemij. Ontwikkelingen binnen Arcadis, zoals de beursgang in 1994, hebben tot veranderingen in de bevoegdheden van de Stichting geleid. Stichting Prioriteit en daarna Stichting Bellevue (opgericht in 1998) namen de rol van toezichthouder over.

Toen de continuïteit van Arcadis hiermee was gewaarborgd en overeenstemming over zeggenschap was bereikt, kon Lovinklaan zich meer richten op het belang van de medewerkers.  Later breidde Lovinklaan haar financiële steun uit naar internationale programma’s gericht op kennisuitwisseling, innovatie en het verbinden van medewerkers.