Belastinginformatie voor GSP deelnemers in België

Aandelen die maandelijks aangekocht worden
Het gedeelte waarop belasting verschuldigd is, is reeds opgenomen in de fiche 281.10 in vak 250 (bezoldigingen). Dit vak dien je integraal over te nemen in je aangifte personenbelasting.

Dividenden
Dividend of stockdividend van Nederlandse oorsprong die niet via de tussenkomst van een Belgische bank verlopen, zijn verplicht op te nemen onder vak VII, code 1444-11 of code 2444-78 van de Belgische aangifte in de personenbelasting.

Belastinginformatie Belgie 1Het bedrag dat je dient aan te geven kan je terugvinden op je persoonlijke account van de UBS bank: www.equateplus.com.

  • Ga naar ‘Documentarchief’
  • Klik op ‘Overzichten’
  • Klik op ‘Dividend bevestiging’
  • Klik op ‘Aandelen Dividend Belastingoverzicht’
  • Klik op document 20 May 2014 (open het document – onderaan ‘openen’)

Belastinginformatie Belgie 2

Het bedrag dat u dient aan te geven vindt u op het overzicht rechts onderaan.Belastinginformatie Belgie 3Opgave van buitenlandse rekening is verplicht
Hier moet u opgeven of u, uw echtgenoot/wettelijk samenwonende partner of uw minderjarige kinderen in 2014 op enig ogenblik titularis zijn geweest van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling.

Het gaat hierbij om alle soorten rekeningen, dus ook om depositorekeningen, termijnrekeningen en effectenrekeningen. Vermeld desgevallend per rekening de naam en voornaam van de titularis en het land waar die rekening geopend was. Uw Arcadis aandelen zijn geregistreerd onder uw naam op de volgende rekening 0230-122409.S1. De rekening is geopend bij UBS Bank in Zwitserland.Belastinginformatie Belgie 4

Tevens heeft u een meldingsplicht met betrekking tot uw buitenlandse rekening aan het CAP. Meer info hieromtrent kan je terugvinden op www.nbb.be

Vb. 1 – Was u nog in bezit van aandelen op 01/01/2014

  • Opgave van houder van buitenlandse rekening in de aangifte Personenbelasting van het aanslagjaar 2015 – Aangiftejaar 2014 (zie hierboven)
  • Meldingsplicht aan CAP (formulier in te vullen zie hieronder)

Belastinginformatie Belgie 5

Vb. 2 – Was u NIET meer in bezit van aandelen op 01/01/2014 en je hebt in je aangifte van inkomstenjaar 2011 tot 2013 aangeduid dat je (mede) houder bent van een buitenlandse rekening

  • Je dient in je Personenbelasting van het aanslagjaar 2015 geen vermelding meer te maken van een buitenlandse rekening
  • Wel blijft de meldingsplicht gelden aan het CAP inclusief de datum van sluiting van de rekening. Dit is na de volledige verkoop/transfert van je aandelen (je aandelenportefeuille is nul). Naast deze datum dien je te vermelden ‘Sluiting van aandelenportefeuille’.

Belastinginformatie Belgie 6

Brief Federale Overheidsdienst Financien ontvangen?
De belastingsadministratie heeft aan de belastingplichtigen, die in hun aangifte van inkomstenjaar 2011-2013 hebben aangeduid dat ze (mede-) houder zijn van een buitenlandse rekening, brieven verzonden met een uitnodiging om deze rekeningen te melden bij het CAP. De deadline die vermeld staat in deze uitnodiging is enkel van toepassing op de rekeningen die zijn gesloten voor 1/1/2014 en bijgevolg niet meer bestonden gedurende inkomstenjaar 2014.
vb. 2 in te vullen

Voor de rekeningen die nog steeds bestonden in 2014 dient de aanmelding te gebeuren ten laatste gelijktijdig met de aangifte van je personenbelasting van het aanslagjaar 2015 (aangiftejaar 2014). Doe je dit op papier dan is dit 30/06/2015, doe je deze aangifte via Taks-on-web dan heb je tijd tot 15/7/2015.
vb. 1 in te vullen

Ga naar de inhoud
Close