TROTS ZIJN OP INCLUSIE – EEN BOODSCHAP VAN GIULIANA NETTO

27 juni 2023

Toen mij werd gevraagd om na te denken over de organisatorische voordelen van het waarborgen van een empathische werkplek vanuit het perspectief van LGBTQ+ inclusie, kon ik het niet helpen om het vanuit een breder DEIB-standpunt te bekijken. Ik geloof dat het omarmen van LGBTQ+ inclusie niet alleen de direct betrokken personen ten goede komt, maar ook een cultuur van openheid en respect bevordert die alle minderheidsgroepen en de maatschappij in het algemeen ten goede komt.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe cruciaal het is om omgevingen te koesteren, waaronder de werkplek, die diversiteit, begrip en respect hoog in het vaandel hebben staan. Wat ik mijn hele leven heb gezien, is dat de integratie van LGBTQ+ op de werkplek van vitaal belang is voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle werknemers. Door diversiteit te omarmen en gelijkheid en saamhorigheid actief te bevorderen, kunnen mensen hun authentieke zelf zijn zonder angst voor discriminatie of vooroordelen.

Er kunnen veel positieve resultaten worden gekoppeld aan een dergelijk engagement van het bedrijf: (i) werknemers die zich welkom en gerespecteerd voelen zijn meer betrokken en hebben een hogere productiviteit; (ii) inclusieve werkplekken kunnen een breder scala aan getalenteerde mensen met diverse achtergronden aantrekken; (iii) het waarderen en omarmen van diversiteit (LGBTQ+ en alle andere vormen ervan) laat een koesterende en accepterende werkcultuur zien, die helpt bij het aantrekken en behouden van werknemers, wat resulteert in een sterker en meer samenhangend personeelsbestand; (iv) een diverse organisatie brengt individuen met unieke perspectieven, ervaringen en ideeën samen, wat kan leiden tot meer innovatieve oplossingen en benaderingen; (v) inclusieve omgevingen moedigen werknemers aan om hun gedachten openlijk te delen, wat samenwerking en creativiteit bevordert.

Bovendien worden minderheidsgroepen vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen en barrières die hen een andere kijk kunnen geven op verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Door een platform te bieden waar deze perspectieven gehoord en gewaardeerd worden, kunnen organisaties toegang krijgen tot een schat aan onbenut talent en het volledige potentieel van hun personeel benutten. Tot slot is het duidelijk dat organisaties die prioriteit geven aan LGBTQ+-integratie niet alleen het vertrouwen en respect van hun werknemers winnen, maar ook hun reputatie bij klanten en cliënten verbeteren. Door LGBTQ+-inclusie actief te promoten, positioneren organisaties zichzelf als pleitbezorgers voor gelijkheid en eerlijkheid, wat ongetwijfeld hun merkimago en klantentrouw ten goede komt.

Deze voordelen brengen echter met zich mee dat de toewijding aan inclusiviteit en vriendschap verder gaat dan feestelijke data, zoals Pride Month, door het een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te laten zijn en besluitvormingsprocessen, beleid en praktijken te sturen. Door de toewijding aan LGBTQ+ inclusie te formaliseren, geven organisaties een duidelijke boodschap af dat inclusiviteit niet beperkt is tot een specifiek tijdsbestek, maar een fundamenteel aspect is van hun activiteiten.

Het vereist voortdurende inspanning, toewijding en een oprecht verlangen naar verandering. Door inclusiviteit te verankeren in de waarden van de organisatie, opleidingen en trainingen te geven, werknemersgroepen op te richten, het beleid te herzien, inclusief leiderschap te stimuleren, ondersteuning te bieden aan de gemeenschap en feedback te vragen, zorgen organisaties als Arcadis en Lovinklaan ervoor dat hun inzet voor DEIB geen initiatief of programma is, maar een blijvende houding, iets om terecht trots op te zijn.

Blogs