VIERING VAN 100 DAGEN SOPHIE PLANTINGA ALS BESTUURSLID

13 april 2023

Het is alweer 100 dagen geleden dat Sophie Plantinga lid werd van ons bestuur! Sophie Plantinga is al 17 jaar een Arcadian en bekleedt momenteel de functie van Manager Program & Project Management en is een waardevolle aanvulling op het bestuur.

In de Q&A hieronder deelt Sophie haar ervaring tot nu toe en werpt ze een licht op de selectie en hoe de leden verschillende “petten” dragen tijdens hun dienst.

Gefeliciteerd met het voltooien van 100 dagen als bestuurslid van de Lovinklaan Foundation! Kun je ons vertellen hoe het is om bestuurslid te worden?

Bedankt! Het bestuur van Lovinklaan wil er zeker van zijn dat het de Arcadis business goed vertegenwoordigt, en daarom zijn het werkgebied en de regio waarin een potentieel bestuurslid werkzaam is altijd onderdeel van de selectiecriteria. Voor een optimale vertegenwoordiging moest het nieuwe lid afkomstig zijn uit “Mobiliteit” en Nederland, dus werd het lokale managementteam door het bestuur benaderd om drie tot zes kandidaten voor te dragen. De kandidaten werden vervolgens door de raad van bestuur geïnterviewd en geselecteerd op basis van hun aansluiting bij het bestaande team en hun vermogen om te voldoen aan de tijd- en reisverplichtingen die de functie met zich meebrengt.

Wat motiveerde u om deze functie aan te nemen?

Ik geniet van de uitdaging om de behoeften van de organisatie en haar medewerkers met elkaar in evenwicht te brengen; je moet aan beide elementen werken om teams te versterken en te motiveren. Dit is ook wat Lovinklaan doet, dus het geeft mijn rol een extra doel.

Wat zijn enkele van de hoogtepunten van uw eerste 100 dagen?

Deze eerste 100 dagen waren echt inspirerend en inzichtelijk voor mij – getuige de toewijding van de andere bestuursleden bij het uitleggen van de geschiedenis en het doel van de Stichting, en het enthousiasme van mensen die spraken over (nieuwe) programma’s als Sustain Abilities, Skills Powered Organization (SPO), Shelter en Quest. Discussies met externe deskundigen, het managementteam en leden van de KNHM over organisatorische onderwerpen zijn informatief en helpen mij in mijn werk als manager en bestuurslid.

Hoe ziet u de invloed van Lovinklaan op de carrières van Arcadians?

De Lovinklaan Foundation brengt Arcadians van over de hele wereld en uit verschillende bedrijfstakken bij elkaar en helpt hen na te denken over hun toekomst en stappen te zetten die verder gaan dan hun dagelijkse werk.

De programma’s spelen in op de veranderende behoeften van het bedrijf en de Arcadians, zodat ze voorop blijven lopen. Ik denk bijvoorbeeld dat Lovinklaan met het SPO-programma in staat zal zijn om de komende jaren mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden te identificeren en daarop in te spelen, waardoor Arcadis in de voorhoede van onze sector kan blijven.

Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen voor Lovinklaan en hoe denkt u deze aan te pakken?

Hoewel Lovinklaan Arcadians vertegenwoordigt en het bedrijf ondersteunt, staat het los van Arcadis als geheel. Terwijl Arcadis de dagelijkse leiding heeft, bestaat de Stichting om de organisatie en haar toekomst te beschermen.

Als nieuw lid van het bestuur kan ik vragen stellen en een frisse blik bieden, wat ons helpt om “de zaag te slijpen”. Omdat Arcadis blijft groeien, is het belangrijk dat we de geschiedenis en het doel van de Foundation uitleggen en ervoor zorgen dat onze programma’s toegankelijk zijn voor nieuwe Arcadians.

Hoe brengt u uw verantwoordelijkheden als bestuurslid in balans met uw dagelijkse werk bij Arcadis?

De echte uitdaging is het verschuiven van mijn mindset tussen de twee verschillende organisaties – Arcadis en Lovinklaan – en hun eigen perspectieven. We noemen dit “verschillende hoeden dragen”, dus soms moet ik ervoor zorgen dat ik weet welke “hoed” ik op heb!

Hoe lang is uw termijn als bestuurslid en wat hoopt u in die tijd te bereiken?

De termijn van een bestuurslid is drie jaar, die met nog eens drie jaar kan worden verlengd als de andere leden daarvoor stemmen. De Raad van Bestuur streeft ernaar dat het team het bedrijf doeltreffend vertegenwoordigt, en daarom nemen wij voortdurend afscheid en verwelkomen wij nieuwe leden.

Het is echt uniek voor een organisatie om een stichting als Lovinklaan te hebben. Als bestuurslid is het mijn doel ervoor te zorgen dat Lovinklaan haar volledige potentieel als beschermer, inspirator en verbinder realiseert. Ik kijk uit naar het bereiken van mijlpalen met onze nieuwe programma’s, zoals Sustain Abilities en SPO.

Arcadis ligt op schema om de doelstellingen van 2023 te halen en zich voor te bereiden op het plan 2024-2026, dus ik ben ook enthousiast om samen te werken en deze doelen te helpen bereiken.

Blogs