Een interview met Peter Oosterveer

13 april 2022

 

De Lovinklaan Foundation sprak met Peter Oosterveer, CEO van Arcadis, over de rol van Lovinklaan binnen Arcadis, waarbij diep werd ingegaan op de impact van Lovinklaan op de medewerkers van Arcadis en de bijdrage van Lovinklaan aan de langetermijnontwikkeling van het bedrijf.

Wat is de rol van Lovinklaan binnen Arcadis?
Lovinklaan heeft een unieke rol binnen Arcadis. Zij zijn onze grootste aandeelhouder – zij bezitten bijna 20% van het bedrijf – maar hun rol gaat veel verder dan die van een “normale” aandeelhouder. Lovinklaan herinvesteert haar dividenden rechtstreeks in Arcadis, houdt ons senior leiderschap verantwoordelijk, en heeft programma’s waar werknemers direct van profiteren. Arcadis en Lovinklaan zijn wederzijds afhankelijk van elkaar om te kunnen floreren.

Hoe draagt Lovinklaan bij om van Arcadis een transparante, verantwoordelijke en succesvolle onderneming te maken?
Zoals elke grootaandeelhouder heeft Lovinklaan de verantwoordelijkheid om de resultaten van Arcadis formeel in vraag te stellen. Ze zijn echter anders dan “standaard” aandeelhouders, omdat de Raad van Bestuur van Lovinklaan volledig bestaat uit werknemers van Arcadis, die weten wat er zich binnen het bedrijf afspeelt. Op deze manier fungeert Lovinklaan als een door medewerkers geleide stuurgroep voor Arcadis, die objectieve, constructieve inzichten biedt in combinatie met lagen van bedrijfskennis.

Lovinklaan fungeert ook als klankbord voor Arcadis, en vice versa. Als ze iets horen dat hun missie of de continuïteit van Arcadis zou kunnen beïnvloeden, nemen ze meteen contact met me op. Hier komen hun ‘in-company’ inzichten echt naar voren; we hebben vaak informele gesprekken met het bestuur van Lovinklaan over strategie of groeimogelijkheden – uiteraard allemaal binnen de grenzen van de geldende governance regels – en hun gezichtspunt is van onschatbare waarde.

De positie van grootaandeelhouder van de stichting helpt ook om Arcadis te beschermen tegen mogelijke vijandige overnamesituaties (wanneer een bedrijf een ander bedrijf probeert over te nemen tegen de wil van het management van dat laatste bedrijf). Dit komt vooral doordat een groot aantal aandelen in handen is van Lovinklaan. Een potentiële bieder zal zich wel twee keer bedenken voordat hij een overnameproces start wanneer substantiële deelnemingen in handen zijn van bevriende partijen zoals de stichting.

Hoe heeft Lovinklaan een positieve invloed op werknemers?
Naast haar rol als aandeelhouder heeft Lovinklaan ook een aantal mooie programma’s voor medewerkers. Zo heeft Expeditie DNA, ondersteund door en mede ontwikkeld met Lovinklaan, Arcadians massaal vooruit geholpen in hun carrière. Dankzij de investering van Lovinklaan in dit programma heeft tot nu toe 60% van de Arcadis-medewerkers vrijwillig in hun eigen tijd een training in digitale vaardigheden gevolgd, waardoor hun individuele digitale capaciteiten en, op hun beurt, die van het bedrijf zijn verbeterd.

Lovinklaan probeert ook altijd haar activiteiten af te stemmen op de wensen van Arcadians. Zo hebben ze onlangs een enquête gehouden om na te gaan of hun programma’s beantwoorden aan de behoeften van de werknemers. Aan de hand van de resultaten gaan ze nu hun programma’s verbeteren en nieuwe initiatieven lanceren met het dividend dat ze van Arcadis ontvangen. Op deze manier zijn zij de enige aandeelhouder die actief herinvesteert in de medewerkers van Arcadis en daarmee in het succes van Arcadis op de lange termijn.

Heeft iemand buiten Arcadis baat bij Lovinklaan?
Jazeker! Lovinklaan runt ook programma’s die ten goede komen aan de stakeholders van Arcadis, met name de gemeenschappen in het veld. Het Shelter-programma, een samenwerking tussen Arcadis en UN-Habitat, is daar een voorbeeld van. Shelter is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers in snel groeiende steden over de hele wereld en biedt Arcadians de kans om hun expertise buiten het bedrijf te delen en oplossingen te creëren voor enkele van ’s werelds meest urgente stedelijke uitdagingen. Lovinklaan heeft Shelter gesteund door Arcadians te financieren voor meer dan 100 technische missies in Azië, Afrika en Latijns-Amerika sinds 2010.

Het Local Sparks programma moedigt Arcadians ook aan om na te denken over hoe zij een impact kunnen hebben binnen hun lokale gemeenschap door mogelijkheden te bieden om bij te dragen of sociale projecten te leiden. Het programma biedt Arcadians de unieke kans om financiering te ontvangen voor hun gemeenschapsinitiatieven via de Local Sparks Accelerator en Challenge programma’s.

Hoe ziet u Lovinklaan in de toekomst ontwikkelen?
Op dit moment is 81% van de Arcadians op de hoogte van de Lovinklaan – ik zou graag zien dat dit aantal stijgt naar 100%. Ik vind dat iedereen moet weten hoe goed de Lovinklaan is, en hoe belangrijk de stichting is binnen Arcadis. Uiteindelijk hoop ik dat op een dag elk beursgenoteerd bedrijf een aandeelhouder als Lovinklaan zal hebben – de wereld zou er veel beter van worden!

Blogs