A Day in the Life of… Cecile Cluitmans

23 mei 2022

Als bestuursvoorzitter en Directeur Bedrijfsgebied Arcadis moet je een drukke agenda hebben. Hoe ziet jouw typische werkdag eruit?

Ik zou zeggen dat er geen typische werkdagen zijn :-). Ik begin mijn week op maandagochtend samen met het country management team of het Country BA management team en elke vrijdag heb ik een online meeting met Nora de secretaris van het Bestuur. Dat zijn de enige momenten die mooi klikken in mijn agenda, de rest van de week is een mix van verschillende soorten bijeenkomsten: klantvergaderingen, vergaderingen met collega’s in allerlei groepen zoals managementteams, tenderteams, GBA-vergaderingen en Lovinklaan-bestuursvergaderingen. Maar ook verschillende soorten 1-1 bijeenkomsten, deze kunnen online, op kantoor of tijdens een wandeling of lunch. Zowel het Lovinklaan Board als het GBA-team hebben tijdzones tussen de VS en Australië, ik heb soms late night calls tot 0.00 uur en soms heb ik vroege ochtend calls om 6.30 uur. Ik probeer het aantal vroege ochtend- of late avondgesprekken te beperken tot een maximum van 2 per week. Het soort vergaderingen dat ik het leukst vind, zijn vergaderingen met klanten en collega’s op projectlocaties. En met het bestuur van Lovinklaan hadden we het geluk om in november te vergaderen met het grootste deel van het bestuur van die tijd en met het grootste deel van het nieuwe bestuur in april F2F in Amsterdam.

Je werkt al meer dan 5 jaar bij Lovinklaan, hoe is de Stichting in die jaren geëvolueerd?

Nou, er is de afgelopen 5 jaar veel gebeurd. Bij de viering van het 35-jarig bestaan van Lovinklaan hebben we een grote Brand Refresh gedaan. Ik leidde de werkgroep communicatie; het was een geweldig project om te leiden en ik ben er erg trots op dat ons logo de focus op mensen vertegenwoordigt en de connectie met Arcadis en Arcadis-logo laat zien. Verbonden maar niet hetzelfde. Ook de nadruk op D&I en duurzaamheid werd heel duidelijk en heel reëel. We hebben bijvoorbeeld een duidelijke verklaring afgelegd dat we alleen programma’s willen aanbieden die beschikbaar zijn voor alle mensen, ongeacht waar ze zijn gevestigd of in welke leeftijdsgroep ze zich bevinden. Dat was ook een van de belangrijkste redenen dat we besloten dat er geen opvolger van het SAP was nadat het SAP-contract was afgelopen. Sap was niet in alle Arcadis-landen beschikbaar, slechts 12% van de werknemers nam deel terwijl het een investering was van de helft van ons jaarlijkse operationele budget. We hebben superquest ook gesloten vanwege een gebrek aan interesse. Dus namen we afscheid van programma’s die hun einde bereikten, maar we verwelkomden ook nieuwe programma’s. In 2018 lanceerden we expeditie DNA, een van de bekendste en populairste programma’s volgens het aantal deelnemers. In 20129 lanceerden we Local Sparks en tijdens de pandemie konden we Imagine opnieuw bedenken en EDNA opnieuw ontwerpen naar een online only-formaat. Roots van Arcadis en Shelter zijn de enige programma’s die niet zo veel veranderden.  Hoewel we in 2020 miljoenen inkomsten hebben gemist omdat Arcadis geen dividend uitkeerde, konden we toch programma’s aanbieden aan onze mensen. We leerden dat we zonder reizen nog steeds zinvolle dingen konden doen. En met de huidige ambitie voor Net Zero denken we dat het duidelijk is dat sommige programma’s in hun oorspronkelijke vorm niet toekomstbestendig waren.  Dat is dus het programmaonderdeel van Lovinklaan, maar ook als grootaandeelhouder denk ik dat we ons stakeholdermanagement met de Executive Leadership, Executive Board  en de Raad van Commissarissen  hebben ontwikkeld en verbeterd.  Kortom, ik denk dat Lovinklaan is geëvolueerd naar een meer proactieve grootaandeelhouder met een echte focus op inclusie en duurzaamheid.

Hoe werk je samen met de leiding van Arcadis om de strategie van Lovinklaan af te stemmen op die van Arcadis?

We hebben verschillende vormen van stakeholdermanagement. Natuurlijk hebben we onze formele vergaderingen met de Raad van Bestuur zoals elke aandeelhouder tijdens quarterly updates, waar we vragen stellen en zorgen en kansen bespreken. Daarnaast bespreken we met Peter, Stephan en Jacoline wat er volgens ons nodig is qua programma’s. Arcadis heeft bijvoorbeeld een belofte gedaan aan de markt over duurzaamheid en als grootaandeelhouder houden we Arcadis aan die belofte. Tijdens de gesprekken met de leden van de Raad van Commissarissen bespreken we verschillende onderwerpen. Zo wilden we ervoor zorgen dat Arcadis een diverse raad van commissarissen heeft. Niet alleen man/vrouw, maar ook: zitten er naast financieel ook niet-financiële non-executives in de Raad van Bestuur?

Wat vind je het leukste aan het besturen van de Lovinklaan?

De mensen met wie ik werk in een echt wereldwijd bestuur! Het bestuur bestaat uit zeer getalenteerde mensen, en aangezien er bijna elk jaar wel iemand vertrekt en er een nieuwe bijkomt, is de dynamiek geweldig. En ik durf te zeggen dat we het meest diverse team hebben binnen heel Arcadis. Met 7 bestuursleden hebben we 10 nationaliteiten!

Welke ambities heb je voor Lovinklaan in 2022 en daarna?

Mijn ambitie is dat elke Arcadian toegang moet hebben tot alle programma’s en ten minste één programma-ervaring moet hebben. Ik vind het heel fijn dat we een meer gerichte aanpak krijgen. Misschien minder programma’s maar met meer deelnemers per programma en meer impact, zowel impact op persoonlijke ontwikkeling als impact die het bedrijf kan hebben op de maatschappij. En als grootaandeelhouder is mijn ambitie een continue duurzame toekomst voor Arcadis.

 

 

 

 

 

 

Blogs