Hoe een programma tot leven komt – de reis van Expeditie DNA

De inspiratie voor Expeditie DNA:
In 2017 nam Lovinklaan de beslissing om de financiering van het Satellite-programma stop te zetten, dat zaaigeld of financiering bood voor innovatieve ideeën en oplossingen voor de industrie of de klant. Het was de bedoeling dat Arcadis een eigen programma zou creëren om het bredere idee van Satellite te nemen en toe te passen in een meer robuust en geprofessionaliseerd innovatieprogramma, omdat innovatie was geïdentificeerd als een hiaat in de bestaande Lovinklaan-programma’s.

Todd Bechtel en ik waren in Londen voor een vergadering van het bestuur van Lovinklaan en besloten van de gelegenheid gebruik te maken om de collega’s van Arcadis NV te ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor innovatie. We vlogen voor een dag naar Amsterdam om te brainstormen over een nieuw innovatieprogramma samen met twee Arcadis collega’s die beiden betrokken waren bij de digitale transformatie en Lovinklaan programma’s. Vanuit onze ideeënsessie besloten we een programma te creëren dat innovatie en digitaal in ons DNA zou verankeren: Expeditie DNA.

Het doel achter het programma:
Op dat moment hadden mensen geen idee wat het betekende om digitaal en innovatief te zijn. Het doel was om een gemeenschappelijke taal te creëren rond digitale innovatie en onze collega’s te helpen de overstap te maken. We wilden mensen laten inzien dat het niet ging om het elimineren van werk en het vervangen van mensen, maar om hoe we technologie kunnen gebruiken en strategisch kunnen denken om relevant te blijven in een wereld die naar een digitaal landschap verschoof, of we dat nu leuk vonden of niet. De bedoeling was om mensen te helpen snel inzicht te krijgen in wat digitale innovatie betekent voor de wereldeconomie, op een leuke, interessante, boeiende en vrijwillige manier. Het resultaat was Basecamp.

Om het programma naar een hoger niveau te tillen en om deze geleerde vaardigheden op wereldwijde schaal in te zetten, ontwikkelden we het tweede deel van het programma: Expedities. Het format was in sommige opzichten vergelijkbaar met Global Shapers, maar dan opengesteld voor alle collega’s, met inhoudelijk rijke digitale en innovatiethema’s. De Expedities werden gecreëerd rekening houdend met de feedback die Lovinklaan had ontvangen van Global Shapers en vereisten dat een dwarsdoorsnede van gekwalificeerde Arcadians werd geselecteerd uit verschillende landen, business lines, geslachten en leeftijdsgroepen. Deze diversiteit heeft echt bijgedragen tot rijke discussies en geweldige netwerken!

Het programma op poten zetten:
Het programmavoorstel werd gepresenteerd aan het volledige Lovinklaan-bestuur tijdens onze vergadering in november 2017, wetende dat de financiering voor 2018 medio december zou moeten worden bepaald. Na grondige feedback werd half december een herzien voorstel en budget voorgelegd aan het bestuur, dat werd goedgekeurd door Arcadis en Lovinklaan. De volgende 6 maanden waren een wervelwind van voorbereidingen voor de inhoud van Basecamp, het informeren van Arcadis-leiding en HR wereldwijd om het nieuwe programma te communiceren en het creëren van lanceringsmateriaal. Dankzij onze samenwerking en gedrevenheid werd Basecamp succesvol gelanceerd op 28 mei 2018. Aanvragen voor de eerste Expeditie moesten uiterlijk 24 juni binnen zijn en aanvragers moesten Basecamp als onderdeel van de voorwaarde invullen om in aanmerking te komen.

In de eerste maanden na de lancering waren er meer dan 6.000 mensen betrokken bij Basecamp, met meer dan 2.000 voltooiers. De twee Expedities die in 2018 werden uitgevoerd, hadden respectievelijk 490 en 585 aanvragen. Aanvragers werden geselecteerd en de eerste Expeditie trapte af in juli 2018 met de face-to-face sessie in Corsendonk, België in september 2018. Carolyn Moore nam het Expeditie DNA-programma over in oktober 2018 tussen de eerste en tweede Expeditie.

De evolutie van EDNA
Tot op heden heeft het programma 18.340 Arcadians die deelnemen aan basecamp. Basecamp is geëvolueerd van de oorspronkelijke kerninhoud van Customer Experience, Data, Ecosystems, en Platforms om nieuwe modules te integreren die zich richten op Legal, Digitalizing Solutions, Business Model Framework, en Sustainability – wat een belangrijke focus en kernelement van het programma is geworden. De inhoud van Basecamp is het werk van vele Arcadians, maar ook van partnerschappen met leiders in de industrie op specifieke gebieden.

Het Expeditie DNA-programma voerde in 2018 en 2019 5 face-to-face Expedities uit die gericht waren op de vier kernmodules van Basecamp. Toen de pandemie in 2020 toesloeg, was Lovinklaan en de Expedition-programmaleider, Carolyn Moore, gemotiveerd om de hiatus van face-to-face expedities te nemen om het programma opnieuw uit te vinden om aan de voortdurende behoeften van onze medewerkers te voldoen. Carolyn en haar team werkten samen met Giant Innovation, de content contributor voor het Customer Experience gedeelte van de Expeditions, om het programma opnieuw vorm te geven. Het resultaat aan het einde van 2020 was het virtuele Expedition-programma dat elementen had van de oorspronkelijke Expedition-inhoud, maar een volledig nieuw 10 weken durend virtueel programma. De toewijding en het harde werk van het Arcadis Expeditie DNA team gedurende 2020 was ongeëvenaard. In februari 2021 werd het Reimagined Expeditie DNA-programma gelanceerd door Arcadis met steun van Lovinklaan. De twee sessies uitgevoerd over Teams hadden een gecombineerde opkomst van 5.500 Arcadians! Stephan Ritter, Arcadis Chief Innovation Officer, Holly Herner en Nora Taylor, bestuursleden van Lovinklaan, hebben deze sessies live ondersteund. In 2021 hebben de virtuele Expedities de face-to-face expedities vervangen met de derde voor 2021, of Expeditie #8, die van start gaat in begin september 2021. Alleen de tijd zal leren hoe de volgende iteratie van de expeditie eruit zal zien als de wereld weer open gaat!

Ga naar de inhoud
Close